Меню
Кошница

Общи условия за ползване


Apteka Aneta има право да не достави част или всички поръчани продукти, както и да забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само поради  изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка или телефон за връзка с клиент, при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява потребителя чрез  комуникация по телефон или имейл.

 


Apteka Aneta не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на Apteka Aneta в този случай е да уведоми, в рамките на 24 часа, клиента за лисата на цялата или част от поръчката.

 Apteka Aneta се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

 

По отношение на предлаганите продукти е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

Клиентът има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 14 дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка. Правото на клиентите да върнат закупени продукти от Apteka Aneta   НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

 

При изпълнение условията за връщане, след получаване на продукта Apteka Aneta се задължават да върне на клиента сумата платена за него. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми по недвусмислен начин Apteka Aneta за решението си за отказ от договора преди изтичане на 14-дневния срок.

 

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес Офис на Еконт Главна Улица, Благоевград, за АНЕТА И СИЕ-ФАРМА ЕООД

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До 

Apteka Aneta

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

 

Във всички случаи на отказ, потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на Apteka Aneta без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на Apteka Aneta за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Apteka Aneta възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Възстановяването на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като това не е свързано с разходи за потребителя.

 

В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

 

Правото на клиентите да върнат закупени продукти от www.apteka-aneta.com НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.